T

Foto: Julianne Leikanger

Årlig ender 9,5 millioner tonn plast opp i verdenshavene, og en stor del av denne plasten stammer fra syntetiske fibre og gummi, noe vanlige flip flopper er lavet av. Det er knapt noen som ikke eier minst et par av den populære sandaltypen, men så snart de er slitt ned står man altså igjen med syntetisk gummi som det er utfordrende å nedbryte. Dette ønsker det norske merket Sleepers å tilby et alternativ til, deres flip flopper er nemlig laget av fornybar og bærekraftig naturgummi farget uten kjemikaler, og sparer dermed planeten for unødig avfall og forurensing.

×